اخبار

اولین نمایشگاه و جشنواره انتخاب بانوان فناور

اولین نمایشگاه و جشنواره انتخاب بانوان فناور

اولین نمایشگاه و جشنواره بانوان فناور استان همزمان با پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی 

درخواست ليست بانوان- از شرکت‌های محترم خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در جشنواره بانوان فناور ،تا روز شنبه، به خانم محمدی اطلاع دهند.

1396/08/03