جلسه ارزیابی و بررسی متقاضیان طرح دستیار فناوری برگزار شد

جلسه ارزیابی و بررسی متقاضیان طرح دستیار فناوری برگزار شد

طرح دستیار فناوری در راستاي بهبود توانمندي دانشجويان،آموزش مهارت‌هاي مرتبط با كارآفريني، كار تيمي، دانش تجاري و پيشگامي در عرصه فناوري و نوآوري براي دانشجويان ارائه شده است که با راهبري و هدايت دو نهاد دانشگاه و پارك علم و فناوري در هر استان برنامه‌ريزي شده است. از دیگر مزایای اجرای این طرح فراهم شدن امکان آموزش نیروی متخصص برای واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان و به کارگیری آن‌ها بعد از اتمام دوره می‌باشد.

مطابق بخشنامه طرح دستیار فناوری شماره ط-3209 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 21/12/ 1400 و همچنین مطابق بودجه واریزی به حساب پارک علوم پایه به مبلغ 260 میلیون تومان، تفاهم نامه‌های همکاری مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با دانشگاه‌های تحصیلات تکمیلی علوم پایه و زنجان در راستای بهبودی توانمندی دانشجویان،‌ آموزش مهارت‌های کارآفرینی،‌ کار تیمی،‌ دانش تجاری و پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری برای دانشجویان منعقد شد. پیرو تفاهم نامه‌های فوق، 151 دانشجو در این طرح شرکت نمودند و از بین 151 نفر، 121 نفر واجد شرایط شرکت در این طرح بودند. از طرفی 15 شرکت از پارک علوم پایه نیز در این طرح مشارکت داشتند و از میان 121 نفر دانشجو، 51 نفر برای انجام مصاحبه برگزیدند. در نهایت تعداد افراد پذیرفته شده برای این طرح 28 نفر بود که به تایید شورا و کمیته این طرح رسید.