کارگاه آموزشی قوانین و مقررات مالیاتی و حقوق و تکالیف شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات مالیاتی و حقوق و تکالیف شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات مالیاتی و حقوق و تکالیف شرکت‌های دانش بنیان روز دوشنبه مورخ 17 آبان ماه 1401 با حضور جناب آقای علی ملکی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی در محل پارک علم فناوری برگزار شد. طی این جلسه واحدهای فناور مستقر به طرح پرسش و پاسخ و تبادل نظر پرداختند.