کارگاه آموزشی آشنایی با شرایط و الزامات قانونی ثبت شرکت

کارگاه آموزشی آشنایی با شرایط و الزامات قانونی ثبت شرکت

کارگاه آموزشی آشنایی با شرایط و الزامات قانونی ثبت شرکت و آشنایی با مسائل مهم حقوقی واحدهای فناور روز سه‌شنبه مورخ 1401/09/01 با ارائه سرکار خانم آزاده امین اتقایی، مشاور حقوقی پارک علم و فناوری برگزار شد.