کارگاه آموزشی امکان سنجی مالی کسب و کار

کارگاه آموزشی امکان سنجی مالی کسب و کار

کارگاه آموزشی امکان سنجی مالی کسب و کار توسط کانون کارافرینان برتر رسمی استان زنجان در پارک علم و فناوری برگزار شد.