تور کارآفرینی و فناوری بازدید از دیجی کالا با همکاری کانون کارآفرینان برتر رسمی استان زنجان

 تور کارآفرینی و فناوری بازدید از دیجی کالا با همکاری کانون کارآفرینان برتر رسمی استان زنجان

 تور کارآفرینی و فناوری بازدید پرسنل ستادی پارک علم و فناوری و همچنین اعضا واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری از دیجی کالا با همکاری کانون کارآفرینان برتر رسمی استان زنجان برگزار شد.