اختتامیه چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر رسمی استان زنجان با رویکرد انتقال تجربیات به همراه تجلیل از برگزیدگان جشنواره کارآفرینان برتر استان

اختتامیه چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر رسمی استان زنجان با رویکرد انتقال تجربیات به همراه تجلیل از برگزیدگان جشنواره کارآفرینان برتر استان

اختتامیه چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر رسمی استان زنجان با رویکرد انتقال تجربیات به همراه تجلیل از برگزیدگان جشنواره کارآفرینان برتر استان با حضور دکتر سیاری، رئیس محترم کانون کارآفرینان برتر کشور و جمعی از مدیران استانی در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار شد.