loading

1394/04/08
اجرای طرح سامانه شهدای ورزشکار کشور

اجرای طرح سامانه شهدای ورزشکار کشور

 

موسسه فرهنگی راویان که تحت نظر شرکت هگزا مشغول به فعالیت است اخیرا موفق به انعقاد قراردادی در زمینه تخصصی خود (ارائه راهکارهای تلفن همراه) جهت طراحی و پیاده سازی سامانه جامع شهدای ورزشکار کشور شده است. قرارداد منعقده به طرفیت سازمان بسیج ورزشکاران کشور با موسسه راویان همراه به امضا رسیده است که موسسه یاد شده مورد حمایت و تایید وزارت ورزش و جوانان کشور نیز می باشد. لذا این اعتماد کشوری به شرکت ها و موسسات مستقر در پارک علم و فناوری علوم پایه زنجان و این موفقیت حاصله را در ابتدا به جنابعالی و کلیه همکاران و در ثانی به شرکت های مستقر در آن مرکز تبریک عرض می نماییم. بدون شک حمایت های صورت گرفته از سوی پارک علم و فناوری از شرکت های مستقر، در این موفقیت ها تاثیرگذار بوده و خواهد بود. امیدواریم این موفقیت ها در خصوص کلیه شرکت های مستقر در پارک و مرکز رشد  پایدار و مستمر بوده و این شرکت ها و موسسات موجبات افتخار و سرافرازی جنابعالی و مجموعه پارک علم و فناوری باشند.