loading

1394/10/27
آموزش ، مسابقه آسان و لذت بخش برنامه نویسی

آموزش ، مسابقه آسان و لذت بخش برنامه نویسی

 

در دنیای امروز ،علوم فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ضروریات زندگی بشر محسوب شده و نیاز به برنامه نویسی های کاربردی در این خصوص همه گیر شده است ، لذا جهت توسعه برنامه های فارسی و با توجه به اینکه کشور ما از استعداد سرشاری در زمینه برنامه نویسی برخوردار هستند ، ضرورت جذب این استعداد ها به عنوان یک وظیفه بر عده هر یک از ذینعفان در این صنعت می باشد.

لذا در این راستا، " آزمایشگاه یادگیری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف " در حال برگزاری " اولین دوره مسابقات برنامه نویسی آنلاین شریف کد کاپ " در محل دانشگاهی صنعتی شریف ، سال جاری و سال 95 می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت کد کاپ مراجعه کنید با در اینجا کلیک کنید.