loading

1395/04/21
سمینار یک روزه عارضه یابی و آسیب شناسی فروش

سمینار یک روزه عارضه یابی و آسیب شناسی فروش

 

هسته آموزشی اتاق بازرگانی زنجان اقدام به برگزاری سمینار آموزشی توسط مشاور مدیریت بازاریابی، فروش و تبلیغات آقای آرمین سپیده دم از مدرسین محترم موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران، مورخ 23/4/95 روز چهارشنبه از ساعت 9 صبح لغایت 14 در محل این اتاق می نماید.

شایان ذکر است متقاضیان محترم به نشانی /http://edu.zccima.ir  مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.