loading

1395/05/19
تور بازدید از پارک فناوری پردیس

تور بازدید از پارک فناوری پردیس

 

مرکز آموزش بازرگانی، نمایندگی استان زنجان اقدام به برگزاری تور بازدید از پارک فناوری پردیس می نماید.

از علاقه مندان جهت حضور در تور مذکور درخواست میگردد حداکثر تا تاریخ 95/5/21 نسبت به قطعی نمودن ثبت نام از طریق ارسال معرفی نامه و فیش واریزی به شماره حساب 1941653920 بانک ملت بنام خانم حاجی علی اکبری اقدام نمایید.

 

ردیف

عنوان

تارخ بازدید

ساعت حرکت

شهریه هر نفر 

( ریال)

خدمات

1

تور صنعتی پارک فناوری پردیس

95/05/28

7 صبح

550000

شامل بیمه – ایاب و ذهاب – ناهار-میان وعده(2بار)