loading

1395/07/07
کارگاه آموزشی مهارت آموزی ، کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان

کارگاه آموزشی مهارت آموزی ، کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان

 

بنیاد نخبگان استان زنجان با همکاری جهاد دانشگاهی استان،کارگاه آموزشی با موضوع مهارت آموزی ، کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان را به صورت تیمی با حضور مدرس و کارآفرینی نمونه کشور در روز شنبه مورخ  1395/07/10،از ساعت 15 الی 18 در سالن همایش شهید نوری جهاد دانشگاهی استان برگزار نماید.

برای ثبت نام و شرکت در کارگاه به نشانی www.zanjan.bmn.ir  مراجعه نمایید.