loading

1395/07/25
جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

 

 ثبت نام در سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و سومین المپیاد ملی طرح کسب و کار دانشجویی، آغاز شده است. فن آفرینان و طراحان کسب و کار واجد شرایط در این جشنواره حداکثر تا 15 آبان اقدام لازم را به عمل آورند.

شایان ذکر است، هسته ها و واحدهای فناور علاقه مند به شرکت در این جشنواره، ثبت نام خود را به دفتر پارک اعلام نمایند.