loading

1395/08/01
بازدید معاونت محترم پژوهشی  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان و مدیر محترم مرکز توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان از پارک علم و فناوری

بازدید معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان و مدیر محترم مرکز توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان از پارک علم و فناوری

 

جناب آقای دکتر شغلی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان و سرکارخانم دکتر رستمی زاده، مدیرمحترم مرکز توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان به همراه جناب آقای دکتر فضلی معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، در رئز چهارشنبه 28 مهرماه سال جاری از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بازدید نمودند.

ایشان، ضمن بازدید از پارک، طی نشست مشترک با جناب آقای مهندس شهیدی ریاست محترم پارک، به بررسی زمینه های همکاری مشترک پرداختند.