loading

1395/08/16
شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده

شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده

 

" فرهیخته گرامی

با ارسال ایده های ثبت نشده خود، آنها را گواهی دار کنید و از حمایت های آن بهره مند شوید

جشنواره ملی شتاب "

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر از دومین جشنواره ملی شتاب به آدرس زیر مراجعه نمایند:

chosen-idea.ir