loading

1396/11/08
اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان  در نظر دارد یک دوره کارگاه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی برای رابطین بیمه‌ای کارگاه‌ها و نمایندگان کارفرمایان

اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان در نظر دارد یک دوره کارگاه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی برای رابطین بیمه‌ای کارگاه‌ها و نمایندگان کارفرمایان

 

 با هدف آشنایی هر چه بیشتر با قوانین، مقررات و بخشنامه‌های بیمه‌ای و تبعیین و تشریح آن به منظور رفع مشکلات و چالش‌های موجود در فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حوزه کارفرمایی و... برگزار نماید. لذا خواهشمند است در صورت تمایل ترتیبی اختصاص فرمائید تا رابط بیمه‌ای آن مجموعه محترم ( ترجیحا مدیران یا کارشناسان مالی و اداری) جهت حضور و بهرمندی از این دوره حداکثر تا تاریخ 1396/11/09 به اتاق بازرگانی زنجان معرفی گردند.
 
تلفن تماس: 02433463777