loading

1396/11/11
گردهمایی استارتاپی نقش آفرینان صنعت فضایی برگزار می شود

گردهمایی استارتاپی نقش آفرینان صنعت فضایی برگزار می شود

 

سازمان فضایی ایران در نظر دارد در روز فناوری فضایی مورخ 14 بهمن 1396 گردهمایی " نقش آفرینان صنعت فضایی (نصف" را برای اولین بار برگزار نماید.

هدف از این گردهمایی ایجاد شبکه اقتصادی بین تعریف کنندگان نیاز فضایی شامل صنایع، ارگان‌های حاکمیتی و خدمت رسان و برآورده کنندگان نیاز شامل مجریان پروژه‌های ماهواره‌ای، شرکت‌های دانش بنیان و نوپا و محققین است که با حضور صندوق‌های حمایتی، سرمایه گذارها و شتابدهنده‌ها برگزار خواهد شد.
در گردهمایی "نصف" نمایندگان هر صنف امکان ایجاد ارتباط حضوری با مخاطبین خاص خود را داشته و در عین حال به واسطه حضور در این جمع امکان استفاده از اطلاعات مجموعه‌های مرتبط را خواهند داشت. در این گردهمایی الزاماً سخنرانی‌های واحدی اتفاق نخواهد افتاد، (گرچه برنامه‌های آموزشی ترویجی متعددی پیش بینی شده است)، بلکه افراد دو به دو با یکدیگر آشنا شده و روابط کاری خود را به واسطه حضور در نقطه سرخ ایجاد و مستحکم می‌نمایند. با اینحال شرایط و تجهیزاتی دیده خواهد شد تا افرادی که نیاز به مخاطب بیشتری دارند بتوانند از تریبون عمومی نیز استفاده نمایند.
ایجاد شبکه ارتباطی بین نقش آفرینان صنعت فضایی سالهاست که مورد توجه و درخواست دست اندرکاران این حوزه بوده است تا بجایی که فعالیت‌های موازی و ناقص زیادی در خصوص جمع آوری اطلاعات تمام فعالان  صورت گرفته است. با اینحال اطلاعات جمع آوری شده معمولا به روز نبوده و در اختیار عموم جامعه فضایی نیز قرار ندارد.
سازمان فضایی ایران امیدوار است تا با شروع حرکت گردهمایی "نصف" بتواند علاوه بر رصد شکل گیری بخش خصوصی در حوزه فضا و ایجاد فرصت برای درآمد زایی بین نقش آفرینان این حوزه، پایگاه داده فعالان فضایی کشور را نیز به مرور تکمیل کرده و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای عموم مشتاقان فراهم آورد.
لذا از تمام نقش آفرینان صنعت فضایی درخواست می‌شود تا با ثبت نام در این گردهمایی، فرصت هم افزایی را برای خود و دیگران فراهم آورند.
 
جهت ثبت نام در گردهمایی نقش آفرینان صنعت فضایی کلیک فرمایید