loading

1397/09/05
بازدید  ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با همکاری کانون کارآفرینان استان زنجان از واحد تولیدی پوشاک نانو مهیار در هفته ی کارآفرینی

بازدید ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با همکاری کانون کارآفرینان استان زنجان از واحد تولیدی پوشاک نانو مهیار در هفته ی کارآفرینی

 

روز شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۲۶ همزمان با هفته کارآفرینی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، رئیس کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، اعضا و دبیر کانون کارآفرینان استان زنجان،‌نمایندگان مراکز مشاوره و جمعی از دانشجویان نانو شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوپایه زنجان از واحد تولیدی پوشاک نانو مهیار واقع در شهرک صنعتی اشراق زنجان بازدید کردند.