loading
راهنما پذیرش
 
 

 

یکی از اهداف اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ترغیب دانشجویان و اساتید فارغ التحصیل دانشگاهی برای حضور در پارک است تا حاصل کار پژوهشی خود را تبدیل به محصولی نمایند که قابلیت تجاری سازی داشته باشد. بخش دیگر این است که زمینه برای همه افرادی که می توانند در یک امری نوآوری داشته باشند، جهت داوری و حمایت در حوزه های فناورانه برای تولید محصولات تجاری در کشور فراهم شود؛ از این رو سه دوره پیش رشد، رشد و پارک جهت استقرار در این مرکز تعریف گردیده است.

 

 

 
 

 

دوره پیش رشد :
دوره پیش رشد، دوره ای است جهت استقرار صاحبان ایده و افراد مستعد کار (کارآفرین) که در مرکز رشد پارک علم و فناوری علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به انجام مطالعات مقدماتی، اجرای ایده محوری، ثبت شرکت و تنظیم طرح تجاری (Business Plan) می پردازند. در این دوره، با حمایت مرکز، طرح کاری و برنامه متقاضی تثبیت و تکمیل گردیده و متقاضی در قالب یک شرکت یا مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل به ثبت می رسد. طول این دوره 6 ماه بوده که پس از ارزیابی عملکرد مؤسسه در صورت برسی و تصویب شورای پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری 3 ماه قابل تمدید
 
 

 

 
 

 

دوره  رشد:
دورة رشد دوره‌اي است كه در طي آن يك واحد فناوری خصوصي با تعقيب ايدة محوري مناسب و متكي بر فناوري، به يك موسسة فعال و موفق اقتصادي تبديل مي‌شود. مؤسسات فناوری نوپا با زمینه فعالیت در حوزۀ ایده محوری مصوب خود، پس از طی مراحل پذیرش میتوانند جهت سپری نمودن دوره رشد در پارک برای مدت محدودی در مراکز رشد پارک مستقر گردند.
در صورت پذيرش درخواست متقاضي، شرط استقرار در مركز رشد و برخورداري از خدمات اين دوره، داشتن ماهيت حقوقي و يا در مرحله ثبت شركت/مؤسسه مي‌باشد.
مدت دوره حداکثر 3 سال است که طي آن واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از دوره رشد خارج مي شوند.که پس از ارزیابی عملکرد مؤسسه در صورت برسی و تصویب شورای پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری 2 سال قابل تمدید  است.
 

 

 

 
 

 

 
 

 

دوره پارک:
دورة رشد دوره‌اي است كه در طي آن يك واحد فناوری خصوصي با تعقيب ايدة محوري مناسب و متكي بر فناوري، به يك موسسة فعال و موفق اقتصادي تبديل مي‌شود. مؤسسات فناوری نوپا با زمینه فعالیت در حوزۀ ایده محوری مصوب خود، پس از طی مراحل پذیرش میتوانند جهت سپری نمودن دوره رشد در پارک برای مدت محدودی در مراکز رشد پارک مستقر گردند.
در صورت پذيرش درخواست متقاضي، شرط استقرار در مركز رشد و برخورداري از خدمات اين دوره، داشتن ماهيت حقوقي و يا در مرحله ثبت شركت/مؤسسه مي‌باشد.
مدت دوره حداکثر 3 سال است که طي آن واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از دوره رشد خارج مي شوند.که پس از ارزیابی عملکرد مؤسسه در صورت برسی و تصویب شورای پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری 2 سال قابل تمدید  است.
 
 

 

 
 

 

 

مراحل پذیرش:

۱-    ثبت نام در سامانه پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان   لینک سامانه )فرم‌های  درخواست/  فرم پذيرش در مرکز رشد و پارک علم و فناوري)

 ۲-   تکمیل فرم ثبت نام که شامل اطلاعات زیر می باشد (قبل از ثبت نام جهت صرفه جویی در زمان خود اطلاعات زیر را آماده نمائید):

  • مشخصات متقاضی
  • مشخصات شرکت/هسته
  • مشخصات ايده يا طرح
  • معرفی ایده / زمینه کاری هسته
  • پیوست ها (آپلود در سایت)
  • لطفا کدپیگری و تاریخ فرم را جهت پیگیری به همراه داشته باشید.

۳تکمیل و ارسال فرم از طریق سامانه برای مسئول پذیرش (بعد از ارسال از مسئول پذیرش پیگیری نمائید. شماره تماس 02433155014  )

۴ارسال طرح برای داور

۵- تعیین زمان جلسه داوری جهت دفاع از طرح ارائه شده

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

فرآیند پذیرش:
Category