سامین تدبیر دیجیتال

مدیر عامل:
نسترن جعفری
زمینه فعالیت:
تولید محتوای آموزشی کودکان
تلفن:
همراه:
09121414452
ایمیل:
وب سایت:

 

شبیه سازان صنعت سیمیکو

مدیر عامل:
سجاد بوذری
زمینه فعالیت:
مدل سازی و شبیه سازی رایانه ای
تلفن:
02433154219
همراه:
09127416728
ایمیل:
info@simico.co
وب سایت:

 

شرکت فناورصنعت آرياتک شمالغرب

مدیر عامل:
رادمهر کوه گرد
زمینه فعالیت:
تحقیق و توسعه، ساخت و طراحی و طرح های نوین و کاربردی در زمینه های مکانیک ، برق، پزشکی، تجهیزات پزشکی، شیمی، کشاورزی و نانو. بیهنه سازی و باز طراحی و بومی سازی و طراحی، ساخت، تولید قطعات و دستگاه آلات صنعتی، پزشکی و تجهیزات پزشکی، مکانیکی و برقی- وادرات و صادرات قطعات و دستگاه آلات نوین و کاربردی و معمولی(مکانیک،برق، پزشکی، تجهیزات پزشکی ، شیمی، کشاورزی و نانو)
تلفن:
همراه:
09214901613
ایمیل:
radmehrkohgard@gamil.com
وب سایت: