اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران برگزار خواهد شد.

اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران برگزار خواهد شد.

اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران با عنوان انقلاب صنعتی چهارم اکوسیستم نوآوری ایران– فرصت‌ها و چالش‌ها با محوریت مؤلفه‌های اصلی انقلاب چهارم صنعتی با محور،  نوآوری‌ها و فناوری‌های برافکن در انقلاب چهارم صنعتی، هوش مصنوعی و صنایع هوشمند در انقلاب چهارم صنعتی، مدیریت نوآوری، منابع انسانی و خدمات مالی در انقلاب چهارم صنعتی، الزامات پیاده‌سازی انقلاب چهارم صنعتی در کشور، فرصت‌ها و چالش‌های ایران در عصر انقلاب چهارم صنعتی، وضعیت کنونی و آینده فین‌تک، بلاک چین و رمز ارزها در ایران، کلان داده‌ها، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و زیست فناوری در انقلاب چهارم صنعتی، آموزش و نقش مراکز آموزش عالی ایران در مواجه با انقلاب چهارم صنعتی و تحولات متأثر از بیماری  کوید - 19 بر اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در کشور برگزار خواهد شد.

 

علاقمندان می‌تواند از طریق لینک ذیل در اولین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد ایران ثبت‌نام نمایند.

 

https://stpia.ir/ConferenceRegister.aspx