معرفی واحدهای فناور

آخرین اخبار ما

مقدمه‌ای بر تحول دیجیتال و تاثیر آن بر صنایع

دومین وبینار از سلسله رویدادهای “جهش تولید” در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

وبینار رایگان حفاظت از دارایی‌های فکری شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری

پارک علم و فناوری البرز با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و موسسه دانش‌بنیان نوفن حامی البرز برگزارمی‌کند

تعداد واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری 

0

  پیش رشد

0

رشد

0

پارک