فراخوان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، جشنواره بین المللی خوارزمی و جشنواره جوان

فراخوان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، جشنواره بین المللی خوارزمی و جشنواره جوان

بر اساس اعلام فراخوان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، جشنواره بین المللی خوارزمی و جشنواره جوان دو رقابت علمی فناوری در عرصه پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، اختراع و نوآوری و طرح‌های توسعه‌ای هستند، که برنامه‌ریزی و اجرای آن همه ساله در دو فرآیند جداگانه در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران شکل می‌گیرد، پس از اعلام فراخوان و ثبت‌نام الکترونیکی متقاضیان و انجام مراحل ارزیابی و داوری طرح‌ها، برگزیدگان هر جشنواره انتخاب و در مراسمی با حضور محترم ریاست جمهوری معرفی و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

آدرس لینک : www.khwarizmi.ir