برگزاری کارگاه مهارت محور پرورش دام سبک توسط شرکت دانش‌بنیان آراژن ویرا ایرانیان همزمان با هفته پژوهش و فناوری

برگزاری کارگاه مهارت محور پرورش دام سبک توسط شرکت دانش‌بنیان آراژن ویرا ایرانیان همزمان با هفته پژوهش و فناوری

شرکت دانش‌بنیان آراژن ویرا ایرانیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ 1400/09/19  کارگاه آموزشی مهارت محور پرورش دام سبک در دو بخش تئوری و عملی  و با حضور 24 شرکت کننده برگزار نمود.

مدیر عامل شرکت آراژن ویرا ایرانیان،آقای دکتر عصفوری اظهار داشت: بخش تئوری این دوره در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به مدت 4 ساعت با ارائه سرفصل‌های تعیین شده  و بخش عملی طی بازدید 4 ساعته از یک واحد دامداری منتخب کشوری در اطراف شهر زنجان به شرکت کنندگان آموزش داده شد. سر فصل‌های ارائه شده با محوریت شناخت دام سبک ، آشنایی با ژنوتیپ‌های مختلف مربوط به ژن چندقلوزایی و مسائل آمیزشی دام، هویت‌گذاری دام‌ها، تعیین سن دام‌ها وتعیین امتیاز وضعیت بدنی دام‌ها و موارد مرتبط با آن، مسائل مرتبط با بهداشت دام و واکسیناسیون و زایمان دام به دامداران آموزش داده شد. .

در  این دوره سرفصل دیگری در خصوص ساختمان‌های دامپروری و استانداردهای لازم و هم چنین تاسیسات مورد نیاز در دامداری به گروه هدف ارائه شد. در قسمت عملیاتی نیز مسائل مربوط به زایمان دام، پشم چینی، سم چینی، انواع تزریقات، خون‌گیری و اقدامات مربوط به زمان عدم حضور دامپزشک و سایر موارد مرتبط با بهداشت و پرورش دام  مورد بحث قرار گرفت.