نشست تخصصی جناب آقای مهندس حامد سرایی، ریاست محترم اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با واحدهای فناور فعال حوزه IT در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

نشست تخصصی جناب آقای مهندس حامد سرایی، ریاست محترم اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با واحدهای فناور فعال حوزه IT  در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲