بازدید دکتر جعفر صدیق، ریاست محترم پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و جناب آقای مهندس حامد سرایی

بازدید  دکتر جعفر صدیق، ریاست محترم پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و جناب آقای مهندس حامد سرایی

 ریاست محترم اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان  ۱۴۰۰.۱۰.۰۱