بازدید دکتر خیرالدین، معاونت محترم فناوری و نوآوری، دکتر پیمان صالحی، معاونت محترم نوآوری و تجاری سازی فناوری، دکتر نیسی، مدیر کل محترم دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری

از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار