🔮 حضور فعال واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار

🔮 حضور فعال واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار


🔹زمان برگزاری: ۲۳ لغایت ۲۶ آذرماه 1400
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سالن ۶ ، غرفه ۲۰