بازدید جناب آقای دکتر افشارچی، استاندار محترم استان زنجان، جناب آقای دکتر زارع نهندی، معاونت محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، جناب آقای خشنود، مشاور محترم استاندار

بازدید جناب آقای دکتر افشارچی، استاندار محترم استان زنجان، جناب آقای دکتر زارع نهندی، معاونت محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، جناب آقای خشنود، مشاور محترم استاندار

بازدید جناب آقای دکتر افشارچی، استاندار محترم استان زنجان، جناب آقای دکتر زارع نهندی، معاونت محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، جناب آقای خشنود، مشاور محترم استاندار ،سرکار خانم شاددل، معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری از غرفه پارک علم و فناوری

#بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کاسپین
۱۷ الی ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۰
سالن ۳