رونمایی از دستاوردهای فناورانه واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری در زمینه‌های نانوفناوری، صنعت الکترونیک و کشاورزی

رونمایی از دستاوردهای  فناورانه واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری  در زمینه‌های نانوفناوری، صنعت الکترونیک و کشاورزی

روز چهارشنبه مورخ 18/12/1400و در حاشیه مراسم تکریم و معارفه رئیس پارک علم ‌و فناوری استان زنجان، با حضور جناب آقای دکتر خیرالدین، معاونت محترم فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر صفدری رنجبر، مشاور محترم معاون فناوری و نوآوری، جناب آقای پروفسور بابک کریمی، ریاست محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، جناب آقای دکتر ندایی اسکوئی، سرپرست محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و جناب آقای دکتر آذر پیوند، ریاست محترم پارک علم و فناوری استان زنجان از دستاوردهای فناورانه واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان پارک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، پارک علم و فناوری استان زنجان و مرکز رشد دانشگاه زنجان در زمینه های نانو فناوری، صنعت الکترونیک و کشاورزی رونمایی شد. سه واحد فناور یوشیتا، هوش داده هدف و ایمن نانوفام مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به ترتیب از کنتور هوشمند مکانیکی آب، دستگاه جمع آوری داده و تبدیل پروتکل و نسل سوم مکمل‌های معدنی روی رونمایی کردند.