تمدید مهلت ثبت نام طرح دستیار فناوری

تمدید مهلت ثبت نام طرح دستیار فناوری

طبق مصوبه جدید برای اضافه شدن دانشجویان کاردانی پس از ترم ۲ به طرح دستیار فناوری،  سامانه ثبت نام این طرح برای درخواست دانشجویان و شرکت ها تا تاریخ ۱۲ تیرماه مجددا فعال شد.  متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به سایت www.parkintern.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.