نشست تخصصی شرکت کره ای Sensoreye با دو شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری

نشست تخصصی شرکت کره ای Sensoreye  با دو شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری

 شرکت کره ای Sensoreye متخصص در زمینه NIR با بیست سال سابقه فعالیت در دانشگاه و صنعت  با دعوت مرکز همکاری های تحول و پیشرفت معاونت فناوری ارتباطات ریاست جمهوری و با حضور جناب آقای مهندس جلیلی کارشناس گروه الکترونیک مرکز همکاری های تحول و پیشرفت معاونت فناوری های ارتباطات ریاست جمهوری با دو شرکت پرتو افزار صنعت و فتح نور میهن مستقر در پارک علم و فناوری نشستی تخصصی برگزار کردند. در این نشست تیم کره‌ای به بررسی و تبادل نظر حول توانایی های علمی و فنی  دو شرکت مذبور در ارتباط با پروپوزال‌های ارائه شده پرداختند و با همراهی ریاست محترم پارک علم و فناوری و برخی از اعضای هیات مدیره، از برخی دستاوردهای واحدهای فناور مستقر و همچنین آزمایشگاه‌های دانشکده فیزیک  بازدید بعمل آوردند.