نشست معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان استان زنجان

نشست معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان استان زنجان

دکتر سیاوش ملکی‌فر معاون محترم توسعه و مهندس محسن نوتاش، مدیر محترم ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی در این‌نشست به ارائه سخنانی درباره امکاناتی که صندوق نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم‌ آورده است، پرداختند. 
در ابتدای این جلسه دکتر ملکی‌فر  به ارائه کلی خدمات صندوق نوآوری به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداختند. محور این امکانات درباره ارائه تسهیلات و کمک به صدور ضمانت‌نامه از سوی‌ بانک‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان بود. همچنین در خصوص تسهیلات بلاعوض صندوق نوآوری به شرکت‌‌های دانش‌بنیان برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و نحوه ارائه این خدمات در راستای توسعه بازار این شرکت‌ها شفاف سازی شد. 

مسئولان صندوق نوآوری و شکوفایی در مدت دو روز اقامت خود در استان زنجان به طور جداگانه با هر یک از شرکت‌های دانش‌بنیانی که تقاضای ملاقات حضوری داشتند به گفت‌وگو  پرداختند .