نشست تشریح تفاهم‌نامه همکاری بیمه ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ارائه خدمات ویژه به شرکت‌های دانش بنیان و فناور

نشست تشریح تفاهم‌نامه همکاری بیمه ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ارائه خدمات ویژه به شرکت‌های دانش بنیان و فناور

کارگاه آموزشی تشریح تفاهم‌نامه همکاری بیمه ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ارائه خدمات ویژه به شرکت‌های دانش بنیان و فناور روز سه‌شنبه مورخ 1401/08/24 در پارک علم و فناوری برگزار شد. شرکت کنندگان طی این جلسه به پرسش و پاسخ و تبادل نظر پرداختند.