برگزاری بزرگترین رویداد علمی، فرهنگی و تربیتی در سطح دانش ‌آموزان در قالب اولین جشنواره دانش ‌آموزی امید و چهارمین جشنواره هوا فضا

برگزاری بزرگترین رویداد علمی، فرهنگی و تربیتی در سطح دانش ‌آموزان در قالب اولین جشنواره دانش ‌آموزی امید و چهارمین جشنواره هوا فضا

 بزرگترین رویداد علمی، فرهنگی و تربیتی در سطح دانش ‌آموزان با حضور دو هزار دانش‌ آموز استان زنجان در قالب اولین جشنواره دانش ‌آموزی امید و چهارمین جشنواره هوا فضا در تاریخ 14 و 15 اردیبهشت ماه 1402 در محل پارک علم و  فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان  برگزار شد.