شرکت تعاونی دانش بنیان نانو هوشمند یوشیتا موفق به کسب مقام دوم در بخش فن‌آفرينی و تجاری سازی فناوری– شركت‌هاي نوپا هفدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی شد

شرکت  تعاونی دانش بنیان نانو هوشمند یوشیتا موفق به کسب مقام دوم در بخش فن‌آفرينی و تجاری سازی فناوری– شركت‌هاي نوپا هفدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی شد

اختتامیه هفدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی با معرفی برگزیدگان روز ۲۱ اردیبهشت ماه 1402 با معرفی ده برگزیده در سه بخش اصلی جشنواره شامل بخش طراحان کسب و کار، فن‌آفرينی و تجاری سازی فناوری– شركت‌هاي نوپا و فن‌آفرينی و تجاری سازی فناوری – شركت‌هاي رشدیافته برگزار شد.

رتبه دوم بخش فن‌آفرينی و تجاری سازی فناوری– شركت‌هاي نوپا به آقای مجید محمدی از شرکت تعاونی دانش بنیان نانو هوشمند یوشیتا مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با عنوان طرح هوشمندسازی مدیریت مصرف در حوزه آب و انرژی تعلق گرفت و لوح زرین جشنواره، مبلغ 1 میلیارد ریال جایزه نقدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان  و تسهیلات ارزان قیمت صندوق نوآوری و شکوفایی، خط اعتباری به مبلغ 5 میلیارد ریال را به خود اختصاص داد.