رویداد ایده تا بازار

رویداد ایده تا بازار

رویداد ایده تا بازار " آشنایی با مسیر تجاری سازی ایده های فناورانه" با همکاری شتابدهنده تریگ‌آپ در روزهای 10 و 11 خرداد ماه برگزار شد.