نشست معرفی خدمات توانمندسازی

نشست معرفی خدمات توانمندسازی

نشست معرفی خدمات توانمندسازی با حضور واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با سرفصل‌های معرفی خدمات و نحوه دیافت خدمات همراه با پرسش و پاسخ برگزار شد.

مدرس: مهندس محمود شکیب
کارشناس مسئول تجاری سازی سامانه توانمندسازی