بازدید دکتر سروش صادق نژاد، نائب رئیس فدراسیون بین‌المللی رباتیک و هوش مصنوعی و هیئت همراه از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

بازدید دکتر سروش صادق نژاد، نائب رئیس فدراسیون بین‌المللی رباتیک و هوش مصنوعی و هیئت همراه از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

روز چهارشنبه مورخ 18 مرداد ماه،دکتر سروش صادق نژاد، نائب رئیس فدراسیون بین‌المللی رباتیک و هوش مصنوعی و هیئت همراه از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری بازدید بعمل آوردند و طی نشستی تخصصی با ریاست پارک علم و فناوری پیرامون مباحث مربوطه به بحث و تبادل نظر پرداختند.