کارگاه آموزشی تامین مالی شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و خلاق با حضور مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری ارس

کارگاه آموزشی تامین مالی شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و خلاق با حضور مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری ارس

کارگاه آموزشی تامین مالی شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و خلاق با حضور سرکار خانم دکتر بهلولی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری ارس در پارک علم و فناوری برگزار شد. طی این جلسه توضیحاتی تفضیلی در خصوص نحوه دریافت تسهیلات از صندوق پژوهش و فناوری ارس ارائه شد.