جلسه معرفی گرنت تحقیق و توسعه با حضور کارشناسان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوی و شرکت ارزیابان فناوری امیرکبیر

جلسه معرفی گرنت تحقیق و توسعه با حضور کارشناسان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوی و شرکت ارزیابان فناوری امیرکبیر

جلسه معرفی گرنت تحقیق و توسعه با حضور کارشناسان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوی و شرکت ارزیابان فناوری امیرکبیر با ارائه  توضیحاتی در خصوص نحوه دریافت کمک هزینه بلاعوض 300 میلیون تومانی توسط تیم های پژوهشی دانشگاهی با حضور اساتید و دانشجویان در محل امفی تئاتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار شد.