دوره آشنایی با مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

دوره آشنایی با مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

دوره آشنایی با مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران  در محل آمفی تئاتر پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با حضور اعضای محترم هیأت تخصصی حل اختلاف کارگر و کارفرمای پارک علم و فناوری برگزار  شد.