جلسه مشترک صندوق پژوهش و فناوری استان زنجان با حضور دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

جلسه مشترک صندوق پژوهش و فناوری استان زنجان با حضور دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

جلسه مشترک صندوق پژوهش و فناوری استان زنجان با حضور دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و با معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی مخصوص شرکت های دانش بنیان استان زنجان در محل آمفی تئاتر پارک علم و فناوری برگزار شد.