کارگاه آموزشی کارافرینی در ارتفاع 30000 پایی

کارگاه آموزشی کارافرینی در ارتفاع 30000 پایی

رویداد کارآفرینی در ارتفاع ۳۰۰۰۰ پایی 
با حضور محمد حسین حیاتی، کارآفرین صنعتی برتر کشور
با 
🔸موضوعات:
* شبیه سازی فرایند کارآفرینی با فرایند پرواز با هواپیما
* آشنایی با وضعیت کسب و کار در ایران
* آموزش کاربردی کلیات کارآفرینی

 برگزار شد.