بازدید معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای شرکت های دانش بنیان استان زنجان

بازدید معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای شرکت های دانش بنیان استان زنجان

حضور معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری طی سفری یک روزه برای بازدید و رونمایی از دستاوردهای چند شرکت دانش بنیان استان زنجان

روز شنبه مورخ 28 بهمن، با حضور دکتر دهقانی فیروزآبادی،  معاون محترم علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری  در دانشگاه زنجان علاوه بر افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه و بازدید از نمایشگاه توانمندی های شرکت های دانش بنیان از محصولات چند شرکت رونمایی شد.