برگزاری جشنواره علمی تفریحی اتفاق یک

برگزاری جشنواره علمی تفریحی اتفاق یک

برگزاری جشنواره علمی تفریحی اتفاق 1 آموزش و پرورش ناحیه یک استان با حضور جمعی از دانش آموزان استان در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان